نرم افزار توليدي رستوراني کهکشان

توليــــــدي  -   رستورانــــــي

نسخه

کد

امکانات

ساده

21

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه فروشگاهي ساده ( کد 11 ) به انضمام : عمليات توليد در سطح ساده ، فروش فوري رستوران

متوسط

22

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه فروشگاهي متوسط ( کد 12 ) به انضمام : عمليات توليد در سطح ساده ، فروش فوري رستوران، کالر آي دي

پيشرفته

23

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه فروشگاهي پيشرفته ( کد 13 ) به انضمام : توليد فرموله ، امکان استفاده از سفارش گير ديجيتال تحت سيستم عاملهاي ويندوز موبايل و اندرويد ، امکان استفاده از چاپگر کمري ، امکان تعريف آشپزخانه و مکانهاي غذا ، امکان تفکيک غذا بر حسب مکان آن در هنگام قبول سفارش و چاپ غذا ها به طور مجزا در آشپزخانه مربوطه   

شبکه

29

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پيشرفته ( کد 23 ) به انضمام : قابليت کاربري 2 کاربر بطور همزمان مي باشد و به ازاء هر کاربر بيشتر از اين تعداد ، مبلغي به نرم افزار اضافه مي شود .

 

نرم افزار فروشگاهي - شرکتي کهکشانفروشگاهي

   شرکتي

نسخه

کد

امکانات

پايه

10

اين نسخه جهت سهولت در عملکرد فروشگاهها طراحي شده وداراي امکانات پايه شامل : تعريف کالا در سه سطح به همراه تعريف عکس کالا ، تعريف اشخاص ، تعريف حسابهاي بانکي ، چکهاي دريافتي و پرداختي ، مديريت و صدور فاکتور خريد ، فروش ، برگشت از خريد و برگشت از فروش و ضايعات ، ثبت سند اتوماتيک براي فاکتورها ، ثبت هزينه و درآمد ، ثبت عمليات بصورت نقد ، چک ، کارت خوان و نسيه ، انواع گزارشات اشخاص ، کالا ، کاردکس کالا بصورت تعدادي ، چکها ، بانکها و امکان گزارشگيري از فاکتور بصورت فاکتور و ستوني ، اسناد ، دفتر روزنامه ، گزارش صورت سود و زيان ، امکان ارسال SMS  به طرف حساب در هر دريافت و پرداخت به همراه مانده حساب و ارسال SMS  بعد از صدور فاکتور ( جهت استفاده از امکانات SMS  ابتدا بايد در سامانه ارسال و دريافت پيامک شرکت کهکشان پديد افزار به آدرس  http://www.kahkeshansms.ir   ثبت نام نماييد . نکته : در زمان ثبت نام ، نام کاربري را همان شماره سريال نرم افزارتان وارد نمائيد ).

بابت استفاده از سامانه پيامک ، طبق تعرفه هاي موجود در سامانه ، عمل خواهد شد .

ساده

11

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پايه ( کد 10 ) به انضمام : امکان صدور پيش فاکتور و اماني ، امکان ثبت کليه امور بانکي ، اعلام اتوماتيک سررسيد چکها ، امکان  تهيه گزارشات آماري ، امکان گزارش اسناد بصورت ستوني ، امکان گزارش از دفاتر کل ، معين و تفضيلي ، امکان گزارش سود ناويژه هر کالا ، هر فاکتور و هر طرف حساب در بازه زماني دلخواه، امکان تهيه گزارش تراز آزمايشي 2 ستوني

متوسط

12

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه ساده ( کد 11 ) به انضمام : تعريف کالا در چهار سطح ، امکان تعريف انبار ، عمليات چند انباره ، امکان ثبت چکهاي اماني ،عملکرد و کنترل کامل واسطه ها ، سطح دسترسي براي کاربران ، امکان ثبت سند حسابداري ( غير اتوماتيک ) ، امکان نمايش معين  اشخاص  با ريز کالاها و چکها ، امکان اعمال فاکتورهاي نسيه و اعلام سررسيد مهلت تسويه فاکتورها ، مراکز هزينه ،  عوامل افزاينده و کاهنده در فاکتور ( مانند ثبت هزينه و درآمد و .... در فاکتور  )  ، امکان اتصال به ترازوي ديجيتال و اتصال به دستگاه تمايشگر مشتري ، امکان استفاده از بارکد خوان و فيش پرينتر ، امکان چاپ بارکد جهت کالاهايي که بارکد ندارند و يا بارکدشان داراي اشکال است ، امکان تهيه گزارشات تراز آزمايشي 2 و 4 ستوني ، گزارش انبار ، امکان استفاده از فروش فوري

پيشرفته

13

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه متوسط ( کد 12 ) به انضمام : امکان استفاده از منوي کالا در فاکتور جهت سهولت در صدور فاکتور ( ويژه کالاهايي که بارکد ندارند ) ، تيپ قيمت و استفاده از ساير قيمتهاي کالا در فاکتور ، امکان فرموله کردن واحد کالا ، امکان ساير کدها براي  انتساب چند بارکد به يک کالا ، امکان استفاده از واسطه سطري در فاکتور ، امکان استفاده از تخفيف سطري در فاکتور ، خروجي گزارشات با پسوندهاي مختلف ، پرداخت به و دريافت از ، امکان پرينت چکها ، گزارشات پيشرفته ( گردش کالا طي دوره ، کاردکس کالا بصورت ريالي و تعدادي ، مرور حسابها ، امکان ارسال ايميل فاکتور به طرف حساب ، امکان ارسال ايميل رسيد امور مالي به طرف حساب و ارسال ايميل معين طرف حساب ، امکان تهيه گزارشات تراز آزمايشي 2 ، 4 ، 6 و 8 ستوني

شبکه

19

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پيشرفته ( کد 13 ) به انضمام : قابليت کاربري 2 کاربر بطور همزمان مي باشد و به ازاء هر کاربر بيشتر از اين تعداد ، مبلغي به نرم افزار اضافه مي شود .